Privacy Policy

Privacy en uw persoonsgegevens

U deelt verschillende persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als u vastgoedhypotheek aanvraagt of één van onze medewerkers spreekt via de telefoon.

NIBC Vastgoed Hypotheek gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij informeren u hier graag duidelijk en transparent over. In onze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Dit is de Privacyverklaring van NIBC Vastgoed Hypotheek die geldt vanaf 25 mei 2018.

Algemeen

Dit privacy statement informeert u over hoe NIBC omgaat met persoonsgegevens van klanten en/of bezoekers van de website. Dit privacy statement wordt periodiek aangepast. NIBC Vastgoed Hypotheek is een product van NIBC Bank N.V. (KvK nr. 27032036) en NIBC Hypotheken B.V. (KvK nr. 53084179), gevestigd te Den Haag welke geregistreerd is bij De Nederlandsche Bank. De verwerking van persoonsgegevens is door NIBC Bank N.V. gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor het meldingenregister op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (hierna "de Gedragscode") is door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars opgesteld. De Gedragscode is een uitwerking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens ("Wbp") en is bindend voor aangesloten financiële instellingen. Dit geldt ook voor NIBC. Deze Gedragscode vindt u hier. De Gedragscode bevat regels die onder meer voorschrijven dat persoonsgegevens van klanten op een behoorlijke en zorgvuldige wijze moeten worden verwerkt. De Gedragscode is door de toezichthouder op de naleving van de Wbp, de Autoriteit Persoonsgegevens, goedgekeurd.

Doelen gegevensverwerking

NIBC verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers voor de volgende doeleinden:

  • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrokkene en afwikkelen van het betalingsverkeer;
  • Het verrichten van analyses voor statistisch en wetenschappelijke doeleinden;
  • Het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een betrokkene tot stand te brengen, in stand te houden en/of uit te breiden;
  • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. NIBC voert cliëntonderzoeken uit volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpaginaserver naar de browser van klanten en/of bezoekers stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Hiermee kan op een efficiënte manier informatie worden verkregen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt. Indien u geen cookies wilt ontvangen kunt u dit in de meeste browsers instellen. Het niet accepteren van cookies, kan gevolgen hebben voor de werking van de website.

Gegevensbescherming

NIBC legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om  persoonsgegevens te beveiligen maar geeft geen garantie. Door gebruik te maken van de website wordt het bestaan van veiligheidsrisico's onderkend. Bij uitbesteding van (bepaalde) activiteiten maakt NIBC gebruik van derden die ten minste een gelijkluidend beschermingsniveau hanteren.

Inzage en Correctie

Op verzoek verleent NIBC inzage in de door haar verwerkte persoonsgegevens. Verzoeken dienen gericht te worden aan het e-mail adres info@vastgoedhypotheek.nl. Bij geconstateerde feitelijke onjuistheid, onvolledigheid, irrelevantie of strijdigheid met wettelijke bepalingen kan een verzoek worden gedaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van deze gegevens. Zie hiervoor de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Recht op verzet

Indien geen prijs wordt gesteld op marketingmateriaal van NIBC Vastgoed Hypotheek, kan dat kenbaar worden gemaakt via het e-mail adres info@vastgoedhypotheek.nl.

Cookies & privacy

Wij gebruiken cookies om het bezoek aan onze website gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.