Contact

U kunt telefonisch of via de email contact met ons opnemen. 


Klachten
Klachten kunt u per post, email of telefonisch aan ons doorgeven. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 5 werkdagen te behandelen. Klachten kunnen uiterlijk een jaar na het moment van handelen of nalaten van NIBC worden ingediend. Voor een zorgvuldige oordeelsvorming vindt behandeling van de klacht door verschillende medewerkers plaats. Elke klacht wordt objectief en onpartijdig behandeld.


NIBC Bank N.V.
t.a.v. Klachtencommissie NIBC Vastgoed Hypotheek
Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag

Indien uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u zich schriftelijk wenden tot het bestuur van NIBC Bank N.V..

NIBC Bank N.V.
t.a.v. de directie
Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag

 

Indien de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering op u van toepassing is en het doorlopen van de klachtenprocedure niet tot een voor u aanvaardbaar resultaat heeft geleid of als wij niet binnen acht weken op uw klacht hebben gereageerd, kunt u er voor kiezen om binnen drie maanden uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Via onderstaande link wordt u verwezen naar de website van het Kifid, waar u meer informatie kunt vinden over het Kifid en over welke klachten aan het Kifid kunnen worden voorgelegd: https://www.kifid.nl/

 

Indien u uw klacht niet wilt of kunt voorleggen aan het Kifid, kunt u ook naar de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Cookies & privacy

Wij gebruiken cookies om het bezoek aan onze website gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.