Contact

U kunt telefonisch of via de email contact met ons opnemen:


Klachten
Klachten kunt u per post, email of telefonisch aan ons doorgeven. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 5 werkdagen te behandelen. Klachten kunnen uiterlijk een jaar na het moment van handelen of nalaten van NIBC worden ingediend. Voor een zorgvuldige oordeelsvorming vindt behandeling van de klacht door verschillende medewerkers plaats. Elke klacht wordt objectief en onpartijdig behandeld.


NIBC Bank N.V.
t.a.v. Klachtencommissie NIBC Vastgoed Hypotheek
Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag

Indien uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u zich schriftelijk wenden tot het bestuur van NIBC Bank N.V..

NIBC Bank N.V.
t.a.v. de directie
Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag

 

Test

Test text

    *Maximaal 25MB | Toegestane extensies: PNG, JPG, PDF, Word, Excel.