Yes! De bouw­financiering biedt nieuwe mogelijkheden

 • Wat houdt de bouwfinanciering in?

  Wij financieren nieuwbouw, verbouw, project ontwikkeling en transformaties tot EUR 10 miljoen.

  De basis voor de bouwfinanciering is gelijk aan de standaard NIBC Vastgoed Hypotheek. Informatie over maximale verstrekking en locaties vindt u hier.

  Bij een bouwfinanciering wordt een deel van de financiering in depot gehouden. NIBC Vastgoed Hypotheek vergoedt rente over dit depot. Gedurende de eerste 12 maanden ontvangt u een rente gelijk aan de leningrente minus 1% punt.

  Eventueel benodigde vergunningen dienen aangetoond te worden bij de aanvraag (bij uitzondering bij de eerste opname uit het depot).

Reginar Losbnjktai8 Unsplash

We onderscheiden 3 varianten

De bouwfinanciering tot EUR 50.000,- is geschikt voor verbouwingen van woningen in heel Nederland met verbouwingskosten tot maximaal EUR 50.000,-.

Op het moment van passeren wordt een deel van uw lening in depot gehouden.

Het depotbedrag is tenminste gelijk aan het hoogste van:

 • de verwachte bouwinvestering (inclusief een post onvoorzien) volgens de taxateur
 • het verschil tussen de gewenste eindfinanciering en de maximale financiering op basis van de situatie voor verbouwing

Voorbeeld:

De waarde voor verbouwing is EUR 250.000,-. De verbouwingskosten zijn EUR 35.000,-. De waarde na verbouwing is EUR 300.000,-. Op basis van locatie en energielabel is de maximale verstrekking 80%.

De gewenste eindfinanciering in dit voorbeeld is 80% x EUR 300.000,- = EUR 240.000,-

Het maximale financiering op basis van huidige staat is 80% x EUR 250.000 = EUR 200.000,-

Het depot is daarom EUR 40.000,-. Dit is gelijk aan het grotere van

 • de verbouwingskosten (EUR 35.000,-) en
 • het verschil tussen de gewenste eindfinanciering en de maximale financieirng op basis van huidige staat (EUR 240.000 – EUR 200.000 = EUR 40.000)

Het is daarom van belang dat de taxateur in het rapport zowel een waarde voor verbouwing vermeldt, als ook een waarde na verbouwing.

Op uw depot ontvangt u gedurende de eerste 12 maanden van het depot een rente gelijk aan de leningrente minus 1% punt.

Als u geen tussentijdse opnames uit het depot nodig heeft, dan zijn geen extra kosten van toepassing.

Als u wel tussentijdse opnames uit het depot wilt doen, dan kan dat onder de volgende voorwaarden:

 • Maximaal 2 tussentijdse opnames
 • Minimale opname van EUR 15.000,- per keer
 • Wij betalen de opname(s) aan u uit op basis van uw declaratie met facturen inclusief betaalbewijzen of rechtstreeks aan de uitvoerende partij op basis van facturen.
 • De kosten bedragen EUR 750,- per te verbouwen object

Bij de einduitkering uit het depot is een eindinspectie door de taxateur vereist.

De bouwfinanciering vanaf EUR 50.000,- kan gebruikt worden voor nieuwbouw in eigen beheer, verbouw, renovatie, transformatie, projectontwikkeling etc. van woningen in de Randstad of grotere steden.

Dit is een maatwerkfinanciering. Deze is bedoeld voor beleggers en ontwikkelaars met aantoonbare ervaring.

De mogelijkheden hangen mede af van uw beleggingsfinancieringen bij NIBC Vastgoed Hypotheek.

Neemt u voordat u een aanvraag indient contact op met onze specialisten om uw specifieke situatie te bespreken. Onze specialisten kunnen ook een inschatting maken van de doorlooptijd.

Het depotbedrag is tenminste gelijk aan het hoogste van:

 • de verwachte bouwinvestering (inclusief een post onvoorzien) volgens de taxateur
 • het verschil tussen de gewenste eindfinanciering en de maximale financiering op basis van de situatie voor verbouwing.
  De maximale financiering op basis van situatie voor verbouwing wordt hierbij bepaald zoals bij de standaard NIBC Vastgoed Hypotheek, maar met een maximum van 75% van de totale investering of een maximum van 75% van de waarde voor verbouwing

U investeert dus tenminste 25% van de totale investering uit eigen middelen voorafgaand aan de eerste depot trekking.

De bestemming dient wonen toe te staan.

De verwachte duur van de bouw mag niet langer zijn dan 18 maanden.

Bij verbouwingen groter dan EUR 250.000,- dient de keuze voor een taxateur gemaakt te worden in overleg met NIBC. Dit dient een lokale taxateur te zijn die ook tussentijdse inspecties uit kan voeren. 

Voor tussentijdse trekkingen gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij een aanneemovereenkomst: trekkingen volgens betaalschema aanneemovereenkomst. Wij betalen de trekking(en) aan u uit op basis van uw declaratie met facturen inclusief betaalbewijzen of rechtstreeks aan de uitvoerende partij op basis van facturen. Bij verbouwingen groter dan EUR 150.000,- kan een afbouwgarantie nodig zijn.
 • Bij projecten in eigen beheer: Maximaal 10 tussentijdse trekkingen van minimaal EUR 15.000,- per stuk. Wij betalen de trekking(en) aan u uit op basis van uw declaratie met facturen inclusief betaalbewijzen of rechtstreeks aan de uitvoerende partij op basis van facturen.

Bij de einduitkering uit het depot is een eindinspectie door de taxateur vereist.

Bij grote projecten zijn ook tussentijdse inspecties vereist. Het aantal inspecties hangt af van de aard van het project. De kosten voor deze inspecties zijn voor uw rekening.

 • bij depots > EUR 100.000,- tenminste 1 tussentijdse inspectie
 • bij depots > EUR 250.000,- tenminste 2 tussentijdse inspecties

Er worden kosten en een renteopslag tijdens de bouw gerekend. Deze bedragen zijn afhankelijk van de verhouding tussen het depotbedrag en de lening.

De NIBC Vastgoed Nieuwbouwfinanciering is bedoeld voor nieuwbouwwoningen die worden gebouwd in een project met een garantieregeling, bijvoorbeeld de SWK Garantie en waarborgregeling.

De financiering wordt bij aanvang volledig in depot gehouden.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Waarde per woning na verbouwing niet hoger dan EUR 500.000,- (Neem bij duurdere woningen vooraf contact op om de mogelijkheden te bespreken)
 • Niet gelegen in een krimpgebied
 • Bouwtermijn maximaal 18 maanden
 • Maximaal 10 depot opnames
 • De kosten bedragen EUR 2.500,- kosten per woning
 • Een tussentijdse- en/of eindcontrole door de taxateur is niet vereist

De eigen middelen dienen eerst ingebracht te worden voordat opnames uit het depot worden gedaan. Hierna worden de vervolgtermijnen uitgekeerd aan de aannemer.

Veelgestelde vragen